Sportterreinen, Amsterdam

Voorbeeldprojecten

Aan sportterreinen worden door intensief gebruik hoge eisen gesteld. Tegelijkertijd kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren in de gemeentelijke ambities op het gebied van integrale duurzaamheid. Vaak vormen ze de groene longen in een intensief bebouwde omgeving.

De komende periode wordt een nulmeting over een vijftal sportparken in Amsterdam uitgevoerd. Op basis daarvan kan een plan van aanpak worden opgesteld om de parken integraal te verduurzamen dat in balans is met de hoge eisen. Een multifunctioneel gebruik van de sportterreinen biedt de mogelijkheid om met meerdere belangen en disciplines rekening te houden.

Onze rol

  • Nulmeting
  • Werksessie voor het vastleggen definitieve methode NL Terreinlabel
  • Intake en beoordeling nulmeting
  • Evaluatie pilot

Resultaat

  • In ontwikkeling

Score

  • in ontwikkeling