Hesselink Koffie

Voorbeeldprojecten

Bij de uitbreiding van het pand van Hesselink Koffie vormde duurzaamheid het uitgangspunt. Daarbij werd duurzaamheid volgens de NL Terreinlabel-methodiek integraal benaderd; niet alleen energie, maar ook thema’s als materiaalgebruik, klimaatadaptatie en biodiversiteit worden kritisch tegen het licht gehouden.

Bij de inrichting is gelet op een biodivers dak, een wadi en veel hergebruik van het bestaande terrein zoals de verharding, beplanting en de meubels. Daarnaast zijn er ook bewuste keuzes voor materialisatie, beplanting met een duurzaamheidspaspoort én biodiversiteit gemaakt.

Onze rol

  • borgen van duurzaamheid, van ontwerp tot realisatie

Resultaat

  • Integrale benadering