Wijkpark Brouwhuis, gemeente Helmond

Voorbeeldprojecten

De gemeente Helmond heeft hoge duurzaamheidsambities en heeft gezocht naar handvatten om hier aantoonbaar invulling aan te geven. In de wijk Brouwhuis ligt een park dat aan groot onderhoud onderhevig was. Dit project leende zich ervoor om het NL Terreinlabel van NL Greenlabel toe te passen.

Nadat het voorlopig ontwerp van Wijkpark Brouwhuis in samenspraak met alle stakeholders tot stand is gekomen, heeft de gemeente Helmond ingenieursbureau BWZ ingeschakeld om dit te vertalen naar een bestek en tekeningen. Vervolgens is het project aanbesteed. Aannemer Van Boxmeer uit Helmond heeft goed gekeken naar de onderdelen van het NL Terreinlabel én op het project met de laagste prijs ingeschreven. Half oktober is men gestart met de uitvoering. In het project zijn diverse onderdelen opgenomen die bijdragen aan de duurzaamheidsambities. Daarbij is o.a. gekeken naar klimaatadaptieve maatregelen, gebruik van duurzame materialen en toevoeging van inheemse groenelementen.

Voorbeelden van duurzame maatregelen

  • Bij een aantal omliggende wegen wordt het wegprofiel gewijzigd van ’tonrond’ naar een v-vorm. Hierdoor kan het hemelwater door een molgoot in het midden van de weg bovengronds worden afgevoerd naar het park. Daarmee wordt het riool ontlast en kan meer water worden vastgehouden in het park;
  • Door middel van het toepassen van wadi’s krijgt het verzamelde hemelwater tijd om in de ondergrond te zakken. Bij overtollige regenval kan het hemelwater via overstortmuurtjes naar de, in het park, aanwezige vijver worden afgevoerd.
  • Er worden inheemse plantsoorten toegepast die zorgen voor voldoende biodiversiteit.
  • De bestaande beschoeiing rondom de vijver wordt vervangen door natuurvriendelijke oevers waar de natuur meer kans krijgt om zich te ontwikkelen.
  • De aan te leggen voetpaden worden uitgevoerd in Achterhoeks Padvast wat voldoet aan het NL Productlabel A.

Op deze wijze draagt het project Wijkpark Brouwhuis al vanaf het begin van het projectproces bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Helmond.

Als alles volgens plan verloopt zal Wijkpark Brouwhuis worden opgeleverd medio april 2024. Meer informatie via de projectwebsite van de gemeente Helmond.

Onze rol

  • begeleiding bij het concretiseren van de duurzaamheidsambities van de gemeente Helmond

Resultaat

  • Ervaring opgedaan met een duurzame aanbesteding op basis van NL Terreinlabel

  • Inzicht in een integrale aanpak van een wijkpark, wat komt daar bij kijken?

Score

  • NL Screening Ontwerpfase: NL Terreinlabel A

  • De uiteindelijke score na realisatiefase wordt later beoordeeld.