Hoe weet u op welke manier u het beste uw terrein kunt vergroenen? Daarvoor heeft NL Greenlabel het NL Terreinlabel ontwikkeld. Aan de hand van de thema’s klimaat, biodiversiteit en gezondheid biedt het NL Terreinlabel een integrale aanpak voor ontwerp, realisatie en beheer. Zo weet u precies waar en hoe u het beste kunt vergroenen en welke investeringen het meeste rendement en resultaat opleveren.

Investeren in groen

Investeren in vergroening van uw terrein of kavel levert een win-winsituatie op voor mens en natuur. U verhoogt hiermee de waarde van uw vastgoed en reduceert tegelijkertijd de risico’s op klimaatkosten, die o.a. kunnen ontstaan door wateroverlast, droogte en hittestress. Maar minstens zo belangrijk is dat u hiermee bijdraagt aan een natuurinclusieve leefomgeving: een plek waar mensen, dieren en planten in harmonie met elkaar samenleven. Met investeringen in groene maatregelen levert u niet alleen uzelf en uw medewerkers, maar ook de samenleving een grote dienst.

Geschikt voor ieder terrein of kavel

Het NL Terreinlabel is ontwikkeld om de duurzaamheid en natuurinclusiviteit van terreinen te kunnen meten en in kaart te brengen. De methodiek is toepasbaar op alle typen terreinen: van bedrijfskavels, sportparken, schoolpleinen, zorgcomplexen tot vakantieparken en vastgoedobjecten. Zowel gemeenten, woon- en zorgcorporaties als commerciële beheerders van vastgoedportefeuilles maken er gebruik van.

Inzicht op basis van data

Het NL Terreinlabel is gebaseerd op geactualiseerde data uit ruim 70 databronnen en specialistische menselijke kennis. Daarmee krijgt u zeer nauwkeurig inzicht in de kwaliteit van uw terrein op het gebied van:

  • hittestress
  • wateroverlast
  • gezondheid
  • geluidshinder
  • biodiversiteit

Elk thema wordt beoordeeld op basis van indicatoren. Op basis van de scores per thema, aangevuld met verdiepende kaartlagen en streefwaarden, ontstaat een gedetaileerd inzicht in de risico’s en kansen voor uw terrein. Met deze inzichten kunt u gericht aan de slag met maatregelen om de kwaliteit van uw terrein te verbeteren en te borgen.

Indicatoren NL Terreinlabel

NL Terreinlabel Experts

Voor het verbeteren van uw terrein of kavel kunt gebruik maken van de diensten van de NL Terreinlabel Experts. Dit zijn groene professionals die de meest actuele kennis bezitten over aanleg en beheer van duurzame terreininrichting en regelgeving vanuit de overheid. Ze zijn in staat hun kennis en ervaring te combineren met data-inzichten en dit om te zetten in een helder advies. De NL Terreinlabel Expert vertaalt uw duurzaamheidsambities naar een ontwerp, realisatie en beheer op maat. Daarnaast is de NL Terreinlabel Expert verantwoordelijk voor het verzamelen van de bewijslast, die nodig is voor de aanvraag van het officiële NL Terreinlabel-certificaat. Alle bewijslast wordt vastgelegd in een (beveiligd) digitaal register, het Register Duurzame Leefomgeving. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen op lange termijn gemonitord worden.

Interesse in de opleiding tot NL Terreinlabel Expert? Klik hier!

Het Register Duurzame Leefomgeving

In 2050 moeten onze steden en dorpen natuurinclusief, klimaatrobuust en energieneutraal zijn. Iedereen die betrokken is bij de leefomgeving moet hiermee aan de slag. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is inzicht in de kwaliteit, kansen en risico’s van uw kavels en vastgoed essentieel.

Via het Register Duurzame Leefomgeving kunt u voor elk terrein in Nederland een NL Omgevingsscan aanvragen waarmee u snel inzicht krijgt in de stand van zaken op het vlak van biodiversiteit, klimaat en gezondheid. Op basis van de uitkomsten van de NL Omgevingsscan kunt u in samenspraak met een NL Terreinlabel Expert uw ambitieniveau bepalen en aan de slag.

Uitgelichte projecten