De Heeren van Essen, Heijmans

Voorbeeldprojecten

Meer informatie: www.deheerenvanessen.nl

Onze rol

  • NL Terreinlabel gevalideerde prescreening
  • NL Terreinlabel beoordeling ontwerpfase

Resultaat

  • Inzicht in mate samenhangende duurzaamheid van de buitenruimte
  • Onafhankelijke toets van de bestaande situatie
  • Onze ervaring is dat met de indicatoren als leidraad met andere ogen naar de buitenruimte wordt gekeken en men organisatie breed op een positieve wijze leert te denken in kansen en mogelijkheden die er nog zijn ten aanzien van samenhangende duurzaamheid