Nieuws & Blog

Zef Hermans is Adviseur Ecologie bij idverde Advies in ‘s-Hertogenbosch. Hier kan hij zijn fascinatie voor natuur in de stad omzetten in concreet advies. Ook stond hij aan wieg van een ecologische keerwand die afgelopen zomer vele insecten van voedsel en schuilmogelijkheden voorzag.

Maak kennis met Zef Hermans, NL Terreinlabel Expert

Nieuws & Blog

Zef Hermans is Adviseur Ecologie bij idverde Advies in ‘s-Hertogenbosch. Hier kan hij zijn fascinatie voor natuur in de stad omzetten in concreet advies. Ook stond hij aan wieg van een ecologische keerwand die afgelopen zomer vele insecten van voedsel en schuilmogelijkheden voorzag.

Bio-Keerwand in de praktijk

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij de vakgroep Ecologie bij idverde Advies. Tijdens mijn studie Biologie aan de Universiteit Utrecht was ik al geboeid door de manier waarop de natuur in een drukbevolkt land als Nederland toch zijn plek weet te vinden. Vele soorten blijken verrassend goed in staat om kansen te benutten en zich steeds weer aan te passen aan een veranderende omgeving. Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen en organisaties zich bewust worden van het belang om kansen voor natuur in de bebouwde omgeving te realiseren.

Robuuste groene structuren of groene stapstenen vormen als het ware een buffer voor de natuur in een dichtbevolkte stad. Planten en dieren die in de stad leven hebben op hun beurt weer een positief effect op de leefbaarheid. Het is mijn uitdaging om opdrachtgevers al snel grote meerwaarde te bieden voor de biodiversiteit of waardevolle (plant- en dier)soorten. Het NL Terreinlabel helpt om de ambities voor biodiversiteit concreet en systematisch te duiden en waar mogelijk ook weer te verbinden met andere groene thema’s.  Uiteraard probeer ik opdrachtgevers enthousiast te maken om de (natuur) ambities te verhogen en zo echt een ‘groen’-stempel te drukken op het project. Gelukkig komt dit enthousiasme steeds vaker van twee kanten.

Bio-Keerwand

In samenwerking met MVO Nederland, Bosch Beton en hovenier Janse & Berkhof Tuinen heb ik een Bio-Keerwand mogen ontwikkelen. Betonnen keerwanden worden veelvuldig gebruikt om binnen (bouw en infrastructurele) projecten op efficiënte wijze hoogteverschillen te realiseren. Door simpele aanpassingen in het (prefab)ontwerp is nu een keerwand ontwikkeld waarin allerlei type beplanting wordt aangebracht of voorzieningen voor bijvoorbeeld insecten. Deze Bio-Keerwand geeft daarmee de mogelijkheid om, ondanks de standaard-toepassing, een grote meerwaarde voor de lokale biodiversiteit te creëren. De eerste monitoringsresultaten van deze zomer laten zien dat de beplanting het erg goed doet. De voorziening trekt veel insecten aan en de bijenhotels worden veelvuldig gebruikt. Juist de unieke verbinding die hier gelegd is tussen branche, leverancier en groene specialisten maakt dit project bijzonder.

Ook NL Terreinlabel Expert worden? Kijk dan eens hier

NL Terreinlabel
NL Terreinlabel