powered by NL Greenlabel

Maak kennis met Julia van der Heijden, NL Terreinlabel Expert

Nieuws & Blog

In 2019 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Hall Larenstein als Land- en Watermanager. Kort daarna ben ik begonnen bij idverde Advies, met de focus op projecten waarin klimaatadaptatie een hoofdrol bestond.  We hebben met verschillende collega’s de cursus NL Terreinlabel Expert gevolgd, zodat we samen de verschillende onderwerpen kunnen oppakken. Ik ben vooral bezig met het thema groen in relatie tot bodem en water.

Ik zie de opgedane kennis als een mindset. Bij elk project, of er nu een label aan gegeven wordt of niet, zitten de criteria van het label in je achterhoofd en wordt er met een andere bril naar gekeken. Een project waar ik trots op ben de bouwteamopgave Regenboogbuurt te Almere. Samen met de gemeente spelen we in op ontwikkelingen in de samenleving en het milieu: circulaire economie, het voorkomen van hittestress en wateroverlast, en het beperken van bodemdaling. Dat doen we graag samen met bewoners. Juist de combinatie van al deze duurzaamheidsthema’s in één project maakt de opgave voor mij uitdagend.

Ook NL Terreinlabel Expert worden? Kijk dan eens hier