Wanneer u voor uw project de kansen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid wilt laten onderzoeken neemt u contact op met een van de gecertificeerde NL Terreinlabel-experts.

Deze NL Terreinlabel-expert maakt met u een afspraak om alle benodigde documenten en bewijslast te verzamelen. Wanneer alle gegevens zijn verzameld wordt het hele dossier vervolgens ter beoordeling overgedragen aan een van de onafhankelijke assessoren

De NL Terreinlabel-assessor zal in een (telefonisch) beoordelingsgesprek met de opdrachtgever de bewijslast doorlopen alvorens de definitieve eindscore wordt bepaald. Wanneer de definitieve score is bepaald, wordt het NL Terreinlabel certificaat gemaakt.

Om de onafhankelijkheid van de beoordeling door de assessor extra te waarborgen worden de beoordelingen van de assessoren steekproefsgewijs getoetst. Dit gebeurt door een onafhankelijk extern ingenieursbureau. Hierbij worden per kwartaal een viertal projecten doorlopen op consequentie en zorgvuldigheid. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de assessor en de expert die verantwoordelijk was voor het project.