Natuurinclusieve terreinen

Een natuurinclusieve leefomgeving begint bij duurzame terreinontwikkeling. Van ontwerp en realisatie tot aan oplevering en beheer: in elke fase moet de waarde van de natuur leidend zijn. Dit vraagt om nieuwe kennis, extra vaardigheden en een data- gedreven, systemische aanpak. Terreinen die het NL Terreinlabel (A t/m G) hebben ontvangen, zijn beoordeeld op integrale duurzaamheid. Het label combineert vakkennis van ecologie en materiaalgebruik met moderne toepassingen op het gebied van geodata en digitalisering.  

NLGreenlabel_Home.009
NL Terreinlabel certificaat

Het NL Terreinlabel

NL Terreinlabel stelt terreineigenaren en terreinbeheerders in staat om ambities voor een natuurinclusieve leefomgeving om te zetten naar concreet meetbare doelen.

NL Terreinlabel Experts

De NL Terreinlabel Experts

De NL Terreinlabel Experts zijn opgeleid in het beoordelen van het ontwerp en de realisatie van een terrein volgens de NL Terreinlabel-methodiek.

NL Omgevingsscan

De NL Omgevingsscan

De NL Omgevingsscan, die via het Register Duurzame Leefomgeving is aan te vragen, vormt het startpunt voor het volledige traject naar labeling volgens de erkende NL Terreinlabel-methode.

NL Terreinlabel Experts

NLGreenlabel_Home.013

De NL Terreinlabel Experts zijn de ‘groenprofessionals 2.0’: specialisten op het gebied van vergroening en duurzaamheid die integraal kijken naar ontwerp, aanleg en beheer van terreinen. NL Terreinlabel Experts kunnen de NL Terreinlabel-methodiek toepassen om eigenaren breder te adviseren ten aanzien van biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptatie, gezondheid en andere essentiële aspecten van een terreinontwikkeling.