NL Terreinlabel stelt terreineigenaren en terreinbeheerders in staat om ambities voor een toekomstbestendige leefomgeving om te zetten naar concreet meetbare doelen.

De NL Terreinlabel Experts zijn opgeleid in het beoordelen van het ontwerp en de realisatie van een terrein volgens de NL Terreinlabel-methodiek.

NL Terreinlabel wordt toegepast op sportvelden, bedrijfskavels, zorgcomplexen, (solar-)parken en schoolpleinen. 

NL Terreinlabel Expert als moderne groenprofessional

De NL Terreinlabel Experts zijn de ‘groenprofessionals 2.0’: specialisten op het gebied van vergroening en duurzaamheid die integraal kijken naar ontwerp, aanleg en beheer van terreinen. NL Terreinlabel Experts kunnen de NL Terreinlabel-methodiek toepassen om eigenaren breder te adviseren ten aanzien van biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptatie, gezondheid en andere essentiële aspecten van een terreinontwikkeling.

  • Klimaatbestendigheid
  • Biodiversiteit
  • Beplantingsconcepten
  • Omgevingswet
  • Circulariteit

“De NL Terreinlabel-methode maakt duurzame ontwikkeling echt concreet en inzichtelijk. Wat ik er vooral goed aan vind zijn de heldere indicatoren van de duurzaamheidsscan, waarmee direct de kansen en mogelijkheden voor inrichting en beheer helder zijn.”

Gert Olbertijn

Gert Olbertijn

Assessor - Stabilitas

“We merken aan de markt dat het NL Terreinlabel duidelijk in een behoefte voorziet. Dat is ook logisch, want thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel zijn niet meer weg te denken en worden omarmd door bestuurders en beleidsmakers.”

Steven Kamerling

Steven Kamerling

Projectleider - NL Greenlabel

OPDRACHTGEVERS & PARTNERS

Wij werken onder meer samen met: