De methodiek wordt jaarlijks door een Wetenschappelijke Raad van Advies gevalideerd om de beoordelingscriteria actueel te houden. Dat is nodig in een tijd waarin ontwikkelingen met sprongen vooruit gaan. 

Leden Wetenschappelijke Raad van Advies