De baten van groen

NL Terreinlabel biedt vele handvatten om te sturen op natuurinclusieve ontwikkelingen. Zo wordt de gedroomde groene stad ook gerealiseerd. Dat is niet alleen positief voor de natuurwaarden, maar ook voor inwoners, gemeentes, ondernemers en het Waterschap.

Klimaatadaptatie

Niet alleen moeten we verdere klimaatontwrichting voorkomen, ook moeten we ons voorbereiden op veranderingen die nu al merkbaar zijn in de vorm van toenemende periodes van droogte, piekbuien en hitte. Stedelijk groen draagt op vele manieren bij aan het opvangen van deze weersextremen en zijn daarom onmisbaar in een toekomstbestendig ontwerp. Klimaatadaptatie vormt zodoende een centraal element binnen de methode.

Sociale cohesie

In een groene omgeving zijn mensen eerder geneigd om in de buurt naar buiten te gaan. Ook biedt de digitale deeleconomie vele mogelijkheden om de samenhang tussen bewoners te versterken.

Gezondheid

De wetenschap is het er over eens: de fysieke en psychische gezondheid van bewoners en werknemers is weerbaarder in een groene omgeving. Mensen worden er ouder, zijn minder vaak depressief en kinderen hebben minder last van welvaartsziekten. Dit vormt een belangrijk thema binnen de NL Terreinlabel-methodiek.

Biodiversiteit

Was groenbeheer in het verleden een sluitpost, ondertussen staat het bij veel ontwikkelingen in de openbare ruimte centraal. Maar niet alle beplanting is overal geschikt. Daarom wordt er binnen de NL Terreinlabel-methodiek gestuurd op een goed ontwerp dat soorten inpast die aansluiten op de lokale omstandigheden. Om de biodiversiteit echt te versterken, is het namelijk essentieel om aan te sluiten op de bestaande situatie.

Borging

Niet alleen een mooi ontwerp verdient kudo’s, datzelfde geldt voor de realisatie en het beheer. Sterker nog, het opgeleverde resultaat blijft alleen mooi als het beheer goed is geregeld en financieel is geborgd. Daarom wordt het onderhoudsplan door de assessor ook onder de loep genomen.

Inspiratie en leercurve

Bij de ontwikkeling van een terrein zijn vele partijen betrokken. De methodiek zorgt ervoor dat deze partijen zich committeren aan een gemeenschappelijk doel en een gedeelde taal spreken. De ervaring leert dat de leercurve en inspiratie tijdens NL Terreinlabel-trajecten groot zijn en betrokkenen deze manier van werken snel in hun dagelijkse werkzaamheden implementeren.