NL Terreinlabel-methode

De NL Terreinlabel-methode brengt de duurzaamheidsambities voor een bestaand of toekomstig terrein inzichtelijk en borgt ze tijdens het proces. Het label is een procestool die duurzaamheid in elke fase in beeld brengt en concreet maakt. Zo worden kansen zichtbaar, meetbaar en aantoonbaar en worden ambities uit de sfeer van vrijblijvendheid gehaald.

Het NL Terreinlabel is speciaal ontwikkeld om het gat tussen het NL Gebiedslabel – bedoeld voor grote ontwikkelprojecten zoals woonwijken en bedrijvenparken – en het NL Tuinlabel voor (particuliere) tuinen, te overbruggen. Het NL Terreinlabel is uitstekend toepasbaar bij sportvelden, bedrijfskavels, zorgcomplexen, (solar)parken en schoolpleinen. Met het NL Terreinlabel kunnen we deze terreinen nu langs de groene meetlat leggen.

Indicatoren

Bij de beoordeling wordt gekeken naar zes hoofdindicatoren die verder zijn onderverdeeld in 27 subindicatoren, waarbij integrale duurzaamheid het vertrekpunt vormt. De resultaten komen in een duurzaamheidspaspoort met scores van A (hoogste) tot G (laagste). Er zijn twee momenten om een buitenruimte te labelen: bij de nulmeting (startsituatie) of bij de beoordeling van de eindsituatie.

Ontwerp en materialisatie

 • Principes
 • Circulariteit
 • Groen in verhouding tot grijs
 • Duurzame producten en beplanting
 • Gebouw en omgeving

Energie en klimaat

 • Energieverbruik
 • Energie-opwekking
 • Verkoeling
 • Klimaatbestendigheid
 • Hinder

Mens en omgeving

 • Betrokkenheid van mensen
 • Duurzame mobiliteit
 • Fysieke veiligheid
 • Sociale veiligheid
 • Gezondheid

Bodem en water

 • Grondbalans
 • Bodemverbetering
 • Hemelwater
 • Watergebruik

Biodiversiteit

 • Flora en fauna
 • Biodiversiteitbevordering
 • Diversiteit
 • Herkomst beplanting
 • Aansluiting lokaal natuurnetwerk

Borging

 • Financiering
 • Realisatie en beheer
 • Beheerplan