NL Terreinlabel-methode

De NL Terreinlabel-methode brengt duurzaamheidsambities voor een bestaand of toekomstig terrein inzichtelijk en borgt ze tijdens het proces. Op deze manier is het mogelijk om concreet te sturen op bepaalde samenhangende thema’s. Dankzij NL Terreinlabel worden ambities concreet en wordt progressie aantoonbaar.

De methodiek van NL Terreinlabel is uitstekend toepasbaar op sportvelden, bedrijfskavels, zorgcomplexen, (solar)parken en schoolpleinen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar zes samenhangende hoofdthema’s die verder zijn onderverdeeld in 27 indicatoren. Zowel het ontwerp als de eindsituatie worden door een onafhankelijke assessor beoordeeld. Een score van A (hoogste) tot G (laagste) geeft de mate van duurzaamheid aan.

Thema’s

Ontwerp en materialisatie

 • Principes
 • Circulariteit
 • Groen in verhouding tot grijs
 • Duurzame producten en beplanting
 • Gebouw en omgeving

Energie en klimaat

 • Energieverbruik
 • Energie-opwekking
 • Verkoeling
 • Klimaatbestendigheid
 • Hinder

Mens en omgeving

 • Betrokkenheid van mensen
 • Duurzame mobiliteit
 • Fysieke veiligheid
 • Sociale veiligheid
 • Gezondheid

Bodem en water

 • Grondbalans
 • Bodemverbetering
 • Hemelwater
 • Watergebruik

Biodiversiteit

 • Flora en fauna
 • Biodiversiteitbevordering
 • Diversiteit
 • Herkomst beplanting
 • Aansluiting lokaal natuurnetwerk

Borging

 • Financiering
 • Realisatie en beheer
 • Beheerplan