Wat is het NL Terreinlabel?

Het NL Terreinlabel van NL Greenlabel biedt net als het NL Gebiedslabel een methodiek om duurzaamheid van de buitenruimte te beoordelen. Aan de hand van de thema’s klimaat, biodiversiteit en gezondheid kan een integrale aanpak voor ontwerp, realisatie en beheer worden gerealiseerd.

Het label maakt de mate van duurzaamheid inzichtelijk en biedt handvatten om een terrein of kavel verder te verduurzamen. Daarbij beoordelen we niet één onderdeel van duurzaamheid, maar letten op de onderlinge samenhang. Tenminste twee onafhankelijke assessoren van geselecteerde ingenieursbureaus beoordelen in samenspraak de buitenruimte. Daarbij kijken ze naar ontwerp, aanleg en onderhoud, producten en materialen, energie en klimaat, bodem en water, biodiversiteit, relatie mens & omgeving en borging.

Helder rapport

De resultaten komen in een rapport met scores van A (hoogste) tot G (laagste). Er zijn drie momenten om een buitenruimte te labelen: een nulmeting (startsituatie), een definitief ontwerp of de gerealiseerde eindsituatie.

Toepassingen

De methodiek van NL Terreinlabel is uitstekend toepasbaar op sportvelden, bedrijfskavels, zorgcomplexen, (solar)parken en schoolpleinen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar zes samenhangende hoofdthema’s die verder zijn onderverdeeld in 27 indicatoren. Zowel het ontwerp als de eindsituatie worden door een onafhankelijke assessor beoordeeld. Een score van A (hoogste) tot G (laagste) geeft de mate van duurzaamheid aan.

Duurzaamheidscriteria

Op basis van de 21 indicatoren van het NL Gebiedslabel kan een gezonde en duurzame leefomgeving worden gecreëerd, waarin zaken als biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid door meervoudige waardecreatie worden gedekt. Integrale duurzaamheid is het vertrekpunt. Dat versterkt de onderlinge samenhang van ambities op het gebied van de verschillende duurzaamheidsindicatoren en maakt het inzichtelijk en concreet.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een integraal onderdeel binnen de NL Gebiedslabel-methode. We beoordelen het o.a. op basis van aanwezigheid van groen, type en kleur verharding, waterafvoer principes, omgang met water (kwaliteit/kwantiteit) en maatregelen tegen hoge temperaturen (hitte-eiland-effect, droogte bestrijding). Bovendien is dit nauw verwant aan de overige indicatoren die onderdeel zijn van de beoordeling.

Wetenschappelijke verankering

Een Wetenschappelijke Raad van Advies komt regelmatig bijeen om ons model te valideren en te verbeteren zodat het aansluit op de meest recente wetenschappelijke inzichten. De Raad wordt gevormd door gerenommeerde wetenschappers van VU medisch Centrum, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit en Research.

NL Greenlabel

NL Greenlabel is verantwoordelijk voor het beheer van de methodiek, verdere ontwikkeling en procesbegeleiding. Bij vragen kunt u contact opnemen met procesmanager Steven Kamerling, s.kamerling@nlgreenlabel.nl.

Thema’s

Ontwerp en materialisatie

 • Principes
 • Circulariteit
 • Groen in verhouding tot grijs
 • Duurzame producten en beplanting
 • Gebouw en omgeving

Energie en klimaat

 • Energieverbruik
 • Energie-opwekking
 • Verkoeling
 • Klimaatbestendigheid
 • Hinder

Mens en omgeving

 • Betrokkenheid van mensen
 • Duurzame mobiliteit
 • Fysieke veiligheid
 • Sociale veiligheid
 • Gezondheid

Bodem en water

 • Grondbalans
 • Bodemverbetering
 • Hemelwater
 • Watergebruik

Biodiversiteit

 • Flora en fauna
 • Biodiversiteitbevordering
 • Diversiteit
 • Herkomst beplanting
 • Aansluiting lokaal natuurnetwerk

Borging

 • Financiering
 • Realisatie en beheer
 • Beheerplan