Kleine, openbaar toegankelijke of gezamenlijk gebruikte terreinen die duidelijk zijn afgebakend van de omgeving. Voorbeelden zijn recreatiegebieden, sportvelden, begraafplaatsen, (groene) schoolpleinen, solarparken, etc.

Jazeker. Ambtenaren krijgen met ingang van de Omgevingswet volgens het ‘ja, mits’-principe de taak om voorwaarden te bepalen waarop een ontwikkeling mag plaatsvinden. Een procestool als het NL Terreinlabel kan als voorwaardencatalogus dienen. Van aanvraag tot implementatie kan het de verantwoordelijke ambtenaar ontzorgen en tegelijkertijd de samenhang – een kernwaarde binnen de nieuwe Omgevingswet – evenals de kwaliteit borgen. Deze procestool biedt daarnaast een gemeenschappelijke en integrale taal voor alle betrokkenen en begeleidt het hele traject van ontwerp en omgevingsvergunning tot aan de uiteindelijke oplevering. In de geest van de Omgevingswet kan de ontwikkelende partij zelf bepalen hoe ze de gestelde normen realiseert.

Om NL Terreinlabel Expert te worden, dient een tweedaagse cursus te worden gevolgd die door IPC Acadamy in samenwerking met NL Greenlabel wordt aangeboden. Lees meer…

Nee, het is niet noodzakelijk om partner van NL Greenlabel te zijn om het NL Terreinlabel toe te passen. Partners krijgen wel korting op de opleiding en op de licentie.

De NL Terreinlabel Expert beoordeelt de duurzaamheid van het terrein op basis van bewijslast aan de hand van de indicatoren van het NL Terreinlabel. Vervolgens zal NL Greenlabel als onafhankelijke partij deze beoordeling bevestigen en het label met een score tussen A (hoogste) en G uitgeven.

NL Terreinlabel is voor kleinere projecten van beperktere omvang met een kortere doorlooptijd. NL Gebiedslabel wordt toegepast voor grotere ontwikkelingen, zoals woonwijken, stadscentra en bedrijventerreinen. Door de inzet van onafhankelijke assessoren en borging door een Wetenschappelijke Raad van Advies weegt een beoordeling middels de NL Gebiedslabel-methodiek zwaarder.