EEN MEETBAAR DUURZAME LEEFOMGEVING

Meer dan ooit is duurzame gebiedsontwikkeling essentieel voor de toekomst van Nederland. Het is onze missie om consumenten, bedrijven en overheid te laten zien dat bewust en respectvol omgaan met de natuur samen kan gaan met een moderne en comfortabele leefstijl.

NL Greenlabel biedt beleidsmakers heldere instrumenten en methodes, zodat duurzame gebiedsontwikkeling concreet, meetbaar en realistisch wordt.