Klimaatplein Saxion, Enschede

Voorbeeldprojecten

Het klimaat en innovatieplein van het Saxion in Enschede is gestart als een opdracht voor tweedejaarsstudenten Civiele Techniek. De opdracht aan studenten was het ontwerpen van een klimaatbestendigheid, duurzaam en innovatief plein. Na het opstellen van meerdere ontwerpen, heeft de Facilitaire Serviceorganisatie (FSO) van Saxion Enschede het plan omarmt. Nu wordt door Saxion in samenwerking met studenten, het waterschap Vechtstromen, Stichting Pioneering, Universiteit Twente en ingenieursbureau Aveco de Bondt gewerkt aan een business case voor het ‘Saxion klimaatplein’.

Het Saxion had ook behoefte om de huidige duurzaamheidsscore van het klimaatplein inzichtelijk te maken. Dit hebben wij gedaan door het terrein van het Saxion te beoordelen door middel van een nulmeting. Daarnaast had het Saxion ook een ambitie voor het klimaatplein. Deze ambitie hebben we langs de lat van de NL Terreinlabel methodiek gelegd. basis hiervan hebben wij kansen en leemtes geformuleerd ten aanzien van samenhangende duurzaamheid.

Onze rol

  • Invullen prescreeningsmatrix: ambitie vastleggen
  • NL Terreinlabel beoordeling nulmeting

Resultaat

  • Inzicht in mate van duurzaamheid ambitie
  • Duurzaamheid aantoonbaar concreet vertaald voor het klimaatplein.
  • Door een nulmeting is de vooruitgang door ontwikkeling beter inzichtelijk en kan vervolgens gestuurd worden op de duurzaamheidsambities.
  • Concrete kansen en aanbevelingen voor het klimaatplein.