Moderne gebiedsontwikkeling

Bij moderne gebiedsontwikkeling is het gewenst om een heldere integrale visie op het thema duurzaamheid te formuleren en te zorgen voor draagvlak bij alle deelnemende partijen. Het NL Terreinlabel biedt een methodiek om duurzaamheid te kunnen meten en integraal mee te nemen in het ontwerp, de uitvoering en het beheer. Door het inzetten van het NL Terreinlabel als procestool wordt integrale duurzame gebiedsontwikkeling expliciet onderdeel van het ontwikkelproces om daadwerkelijk tot het beoogde resultaat te komen.

De NL Professionals zijn hoveniers en groenvoorzieningsbedrijven die onze visie en missie onderschrijven. Als NL Terreinlabel-experts bezitten ze de expertise als het gaat om de inrichting en het beheer van sportvelden, recreatieparken en golfbanen. Ze mogen exclusief de NL Terreinlabel-methodiek gebruiken om eigenaren beter te adviseren ten aanzien van biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en andere essentiële aspecten van een moderne gebiedsontwikkeling.

Procedure

In samenspraak met NL Greenlabel worden terreinen voorzien van een NL Terreinlabel. Voorafgaand aan het intake gesprek is het terrein door een projectleider van NL Greenlabel getoetst (nulmeting) op basis van de 6 hoofd- en 27 sub-indicatoren. Daaruit volgt een indicatieve score met een beknopte en leesbare rapportage dat inzicht geeft in de stand van zaken en kansen. Deze rapportage is het vertrekpunt voor het overleg waarbij de bestaande kwaliteit is vergeleken met de ambitie van de opdrachtgever. Het NL Terreinlabel fungeert zo als een praktisch instrument om tot een duurzame inrichting en beheer van terreinen te komen.

proces_terreinlabel_2