Moderne gebiedsontwikkeling

Moderne gebiedsontwikkeling vraagt om een heldere en integrale visie op duurzaamheid en biodiversiteit die wordt onderschreven door alle deelnemende partijen. NL Terreinlabel is gebaseerd op een methodiek die duurzaamheid aantoonbaar maakt gedurende het hele proces, van ontwerp tot beheer.

Door het inzetten van het NL Terreinlabel als procestool wordt integrale duurzame gebiedsontwikkeling expliciet onderdeel van het ontwikkelproces om daadwerkelijk tot het beoogde resultaat te komen.

Procedure

In samenspraak met NL Greenlabel worden terreinen voorzien van een NL Terreinlabel. Voorafgaand aan het intake gesprek is het terrein door een projectleider van NL Greenlabel getoetst (nulmeting) op basis van de 6 thema’s en 27 indicatoren. Daaruit volgt een indicatieve score met een beknopte en leesbare rapportage dat inzicht geeft in de stand van zaken en de (meekoppel)kansen. Deze rapportage is het vertrekpunt voor het overleg waarbij de bestaande kwaliteit is vergeleken met de ambitie van de opdrachtgever. Op deze manier fungeert de NL Terreinlabel-methodiek als een praktisch instrument om tot een duurzame inrichting en beheer van terreinen te komen.

proces_terreinlabel_2