Hoe werkt het NL Terreinlabel?

Bij alle labels van NL Greenlabel wordt integraal gekeken naar de meest relevante aspecten met betrekking tot duurzaamheid. Thema’s als biodiversiteit, klimaat en gezondheid worden door onafhankelijke assessoren in samenhang beoordeeld. In samenspraak met een Wetenschappelijke Raad van Advies zijn voor ieder thema relevante indicatoren geformuleerd. Wanneer alle indicatoren zijn beoordeeld wordt een rapport opgemaakt. Op basis van dit rapport kunnen zaken worden verbeterd om uiteindelijk te komen tot een eindbeoordeling en certificering.

Procedure

In samenspraak met NL Greenlabel worden terreinen voorzien van een NL Terreinlabel.¬†Voorafgaand aan het intake gesprek is het terrein door een projectleider van NL Greenlabel getoetst (nulmeting) op basis van de 6 thema’s en 27 indicatoren. Daaruit volgt een indicatieve score met een beknopte en leesbare rapportage dat inzicht geeft in de stand van zaken en de (meekoppel)kansen. Deze rapportage is het vertrekpunt voor het overleg waarbij de bestaande kwaliteit is vergeleken met de ambitie van de opdrachtgever. Op deze manier fungeert de NL Terreinlabel-methodiek als een praktisch instrument om tot een duurzame inrichting en beheer van terreinen te komen.